Seleccioneu l’idioma:

Fotogràfica transpirenaica

Fotogràfica transpirenaica és un projecte liderat per 3 actors transfronterers (Céret, Barcelona, Menorca) reconeguts en l’àmbit de la fotografia contemporània. 3 actors implicats en la difusió de l’obra dels autors, organitzant trobades entre professionals i mediacions amb el públic, residències d’autors. Així doncs, volen col·laborar per unir les seves xarxes, per conèixer públics i artistes transfronterers.

Fotogràfica transpirenaica és una ruta de cooperació transfronterera. És immersiu i permet desenvolupar la col·laboració d’actors transfronterers durant 3 reunions de cooperació i una sessió a distància organitzada a Ceret, Barcelona i Menorca. Cada reunió és objecte d’un programa de treball específic. Aquest projecte inicial tal com s’estableix a la nostra sol·licitud continua sent el mateix.

En efecte, la mobilitat d’artistes i actors culturals lluita per creuar la frontera a causa de nombrosos obstacles, en particular lingüístics o la manca d’accés a la xarxa cultural de la frontera veïna. Així mateix, els intercanvis es redueixen a una petita part del potencial real, limitant la realització d’exposicions dedicades a la creació jove dels veïns. Aquest projecte pretén estructurar una xarxa d’actors de l’àmbit de la fotografia contemporània formada per artistes, associacions, escoles d’art i fotografia, establiments culturals a banda i banda dels Pirineus i Balears incloses. Els nostres objectius segueixen sent els mateixos.

Beneficiaris :

  • LUMIÈRE D’ENCRE
  • ES FAR CULTURAL
  • IEFC

Un projecte desenvolupat gràcies al suport de l’Euroregió Pyrénées Méditerranée

L’Euroregió Pirineus Mediterranis és una Agrupació Europea de Cooperació Territorial.Els seus membres financen un pla d’acció plurianual sobre diversos temes, inclosa la cultura. La resta del finançament prové de fons de la Unió Europea, és a dir, dels seus diferents programes, ja siguin de cooperació (programes INTERREG) o d’altres convocatòries de projectes sectorials com LIFE, Horizon Europe o Europe Creative… Una part minoritària del finançament també pot provenir d’altres participacions de socis, públics o privats.

lloc web: https://www.euroregio.eu/en/

Pàgina web del projecte i :